Stemmen


navigatieknop home

Onder het normale onderhoud van de piano valt het stemmen.

Dit stemmen gebeurt tweemaal per jaar, dus om de zes maanden.

Tevens wordt uw piano bij iedere stembeurt gecontroleerd, waardoor

eventuele schade of gebreken gesignaleerd worden.

Afbeelding pennen
U kunt direct een afspraak maken via tel: 0515-569466.

Afbeelding mechaniek
afbeelding snaren