Verhuur


navigatieknop home

Verhuur is mogelijk bij ons voor een periode uiteenlopend van

1 dag tot 1 jaar. Voor de verhuur bestemd voor evenementen,

concerten e.d. leveren wij als huurpiano de Yamaha U1.

Afbeelding piano
Afbeelding klavier

Meer gespecificeerde informatie, ook voor de huur van een

studiepiano kan via:  Email    info@rmeinenpiano.nl

                                                  of

                         TTel       0515-569466

 
afbeelding snaren